Informacje o projekcie

„SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze FEPK.07.14-IP.01-0025/23 pod tytułem „SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • Wartość projektu: 23 962 400,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 20 368 040,00 zł
 • Beneficjent: STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
 • Czas trwania: 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.
 • Adres biura projektu: Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Projekt pt. „SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 22 764 280,00 PLN w tym:

 • ze środków europejskich w kwocie: 20 368 040,00 PLN
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 2 396 240,00 PLN

Cel projektu

Celem Projektu jest uzyskanie przez 3308 os. dorosłe z subregionu jarosławskiego (1158K, 2150M) kwalifikacji/kompetencji w wyniku udziału w UR realizowanych w systemie popytowym, w terminie do 31.12.2027 r. Pośrednim celem realizacji działań jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, a także lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej, co jest zgodne z celem szczegółowym 4(g) (EFS+) FEP 2021-2027. Rezultatem projektu jest osiągniecie kwalifikacji/ kompetencji przez 3308 osób (1158K, 2150M) z wskazanego subregionu.

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową stanowi 3890 osób (1362 kobiet, 2528 mężczyzn) spełniających następujące kryteria:

 • osoby dorosłe (osoby, które ukończyły 18 r.ż);
 • osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu jarosławskiego tj.: jarosławskiego, przeworskiego, leżąjskiego;
  osoby zainteresowane z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/kompetencje/kwalifikacje.

Wsparciem w projekcie nie mogą zostać objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które biorą lub brały już udział w Projekcie u innego Operatora.

Planowane formy wsparcia

Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mieli możliwość skorzystania z usług rozwojowych dostępnych na Bazie Usług Rozwojowych wraz z walidacją i certyfikacją, w formie:

 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • innych kursów niż ww., umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
 • walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Kandydaci/tki na Uczestników/czki Projektu sami/e decydować będą o wyborze rodzaju usługi rozwojowej oraz wykonawcy realizującego usługi rozwojowe.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem